به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سرپرست مركز علمي كاربردي استانداري در اين مراسم، اهميت علم آموزي براي رضايت خداوند را يادآور شد و گفت: بايد در كنار علم به كسب فضائل اخلاقي بپردازيم.
"محمد مهدي عادل" افزود: علم و اخلاق دو بال پرواز انسانها هستند كه موفقيت و رسيدن به هدفهاي عالي بدون بال ديگر ميسر نمي شود.
وي همچنين پديده هاي عالم نمايي، نمره محوري و مدرك گرايي  را از آفتهاي سيستمهاي آموزشي جهان دانست و بر خلوص نيت در كسب علوم و معارف تاكيد كرد.
در ابتداي اين مراسم پيام رياست دانشگاه علمي وكاربردي كشور قرائت شد.
بر اساس اين گزارش مركز علمي– كاربردي دفتر آموزش و پژوهش استانداري  يزد، بالغ بر 50 نفر فارغ التحصيل داشته و هم اكنون دانشجويان اين مركز در رشته هاي كارداني فناوري اطلاعات و ارتباطات، حسابداري دولتي و امور بيمه و كارشناسي حسابداري دولتي مشغول به تحصيل مي باشند.