به گزار ش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد عبدالمجيد قائم محمدي" روز يكشنبه در اين جلسه ضمن تبريك پيشاپيش عيد نوروز، از همكاري رابطين اخبار انتخابات در فرمانداري هاي استان قدرداني كرد.
وي با بيان اهميت موضوع انتخابات در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تلاش دشمنان براي ضربه زدن به اين كشور، توجه ويژه به موضوع اخبار انتخابات و تلاش و همكاري جدي در اين خصوص را خواستار شد.
در اين نشست مطالب آموزشي مرتبط با سامانه جامع ارسال اخبار انتخابات، توسط مسئول اخبار انتخابات استان ارائه شد.