هیچ حد یَقِفی برای توسعه و پیشرفت رسانه ها در استان نمی بینم/ از ظرفیت های موجود برای حمایت از رسانه ها استفاده می کنیم/ توسعه و پیشرفت بدون پیوست رسانه ای امکان پذیر نیست

استاندار یزد با بیان اینکه معتقدیم رسانه ها یکی از محورهای اساسی توسعه استان هستند و توسعه استان در گرو بها دادن به رسانه‌ها است افزود: هیچ حد یقفی برای توسعه و پیشرفت رسانه ها در استان نمی بینم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر مهران فاطمی در جریان بازدید از خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه در جهان امروز، توسعه و پیشرفت بدون پیوست رسانه ای نشدنی است، گفت: رسانه ها ابزار قدرت نیستند بلکه خود قدرت بوده و الگوی حکمرانی را در دنیا تغییر داده و می دهند.
وی دنیای امروز را دنیای رسانه دانست و افزود: در انتخاب مدیران پیوست رسانه ای و تعامل با آن ها یک مسئله مهم و اساسی است و مدیران باید از ظرفیت رسانه ها در حوزه کاری خود مدد گرفته و در مسیر اهداف، برنامه ها و ماموریت های تعریف شده برای دستگاه حرکت کنند.
استاندار یزد با بیان اینکه افق نگاه رسانه های استان علاوه بر مسائل درون استانی باید ورای مرزهای جغرافیایی استان باشد اظهارداشت: در این راستا انتظار است رسانه های استان در فصل جدید فعالیت خود، افق های ملی و بین المللی در سطح و عیار یزد جهانی و ظرفیت های آن فرا روی خود قرار داده و آن ها را پوشش دهند تا زمینه ساز توسعه هر چه بیش تر استان و انتقال ارزش های دینی، تاریخی، اقتصادی و ... استان گردند.
دکتر فاطمی از رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مطالبه گری در جامعه یاد کرد و گفت: رسانه ها منعکس کننده تصویر جامع و کاملی از تبعات مثبت و منفی تصمیمات مدیران استان در متن جامعه و وضعیت حاکم بر مناطق مختلف استان هستند و از این جهت باید از مطالبه گری رسانه ها استقبال شود.
وی با بیان اینکه هیچ حد یقفی برای توسعه و پیشرفت رسانه ها در استان نمی بینم، خاطرنشان کرد: معتقدیم رسانه ها یکی از محورهای اساسی توسعه استان هستند و توسعه استان در گرو بها دادن به رسانه‌ها است.
استاندار یزد با تاکید بر اینکه جایگاه روابط عمومی ها باید متحول شود، اظهارداشت: روابط عمومی ادارات و دستگاه ها باید رسانه شناس باشند و توانایی برقراری تعامل خوب و مناسب با رسانه ها را داشته باشند.
دکتر فاطمی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید جسارت دهنده به مدیران و نه جسارت گیرنده از آن ها باشند، بیان کرد: درب اتاق مدیران باید به روی رسانه ها باز باشد و یک تعامل دو سویه ی عالمانه بین مسئولین و رسانه ها برقرار شود.
وی در ادامه به برخی از نکات و موضوعات مطرح شده در این دیدار اشاره و خواستار جمع بندی آن ها برای ایجاد تحول در حوزه رسانه ها و آغاز یک مسیر جدید در این حوزه، شد.
استاندار یزد با بیان اینکه محوری شدن رسانه باید در عمل محقق و اکوسیستم رسانه ای تغییر یابد، خاطرنشان کرد: هزینه در حوزه ارتقاء  رسانه ها، هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است لذا همانگونه که از پروژه های عمرانی و اقتصادی حمایت می کنیم در حد توان استان از حوزه رسانه و پیوست های رسانه ای کارها حمایت خواهیم کرد.

افزودن نظرات