اداره کل اداری و مالی

نام و نام خانوادگي: محمدحسین قانعیان

سمت: مدیرکل اداری و مالی

تلفن: 03531112524​​​​​​​

ايميل:

سطح تحصيلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سوابق كاري و اجرايي:

1- از تاریخ 23/1/1397 الی 9/6/1399 بخشدار مرکزی اشکذر

2- از تاریخ 10/6/1399 الی 20/12/1400 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اشکذر

3- از تاریخ 21/12/1400 الی 5/2/1401 معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی فرمانداری اردکان

4- از تاریخ 6/2/1401 الی 6/2/1402 معاون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5- از تاریخ 7/2/1402 الی 9/8/1402 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی

6- از تاریخ 10/8/1402 تاکنون مدیرکل امور اداری و مالی

     

​​​​​​​