انتصاب محمد حسین قانعیان به سمت «سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری یزد»

 در حکمی از سوی استاندار یزد،محمد حسین قانعیان به سمت «سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری یزد» منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، دکتر فاطمی طی حکمی، محمد حسین قانعیان را به سمت «سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری یزد»، منصوب کرد.
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات