بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به همراه معاون وزارت علوم از پارک علم و فناوری / افتتاح ۲ طرح دانش بنیان در استان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به همراه معاون وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند و در این بازدید از نخستین خودروی خرج گذاری چال های انفجاری ایران رونمایی و همچنین مرکز توسعه فناوری های نوین معدنکاری ایرانیان را افتتاح کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مهندس شاه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به همراه علی خیرالدین معاون وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند و در این بازدید از نخستین خودروی خرج گذاری چال های انفجاری ایران رونمایی و همچنین مرکز توسعه فناوری های نوین معدنکاری ایرانیان افتتاح شد.

همچنین بازدید از مراکز مختلف از جمله دیگر برنامه های معاون وزیر و معاون توسعه مدیریت استانداری یزد بود.

افزودن نظرات