بازدید معاون عمرانی استاندار از پروژه نهضت ملی مسکن پردیس زندگی

مهندس ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در بازدید و جلسه هفتگی بررسی وضعیت اجرای ساختمان های نهضت ملی مسکن پردیس زندگی عنوان کرد: اولویت پیمانکاران استفاده از مصالح نوین و روش های صنعتی ساخت وساز باشد.

در این جلسه در مورد افزایش جبهه‌های کاری در پروژه برای تحویل واحدها در کوتاه ترین زمان و تکمیل زیر ساخت‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات