به منظور بررسی مسائل و رفع مشکلات جاده سلامت صورت گرفت؛

بازدید میدانی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری یزد از جاده سلامت

 مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری با همراهی فرماندار یزدو جمعی از مسئولین به منظور بررسی آخرین وضعیت ایمنی جاده سلامت، و رفع برخی مشکلات موجود از این پروژه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری  یزدعلوی به منظور بررسی آخرین وضعیت جاده سلامت، بررسی مسائل و افزایش ایمنی این مسیر و ارائه دستورات لازم برای رفع چالش ها، از این پروژه بازدید کرد.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات