برگزاری جلسه مقدماتی مشترک کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت از منابع آب

در جلسه مشترک کارگروه سازگاری با کم‌آبی و شورای حفاظت از منابع آب، راهکارهای کاهش مصرف برق چاه‌های کشاورزی و همچنین سازگار کردن میزان مصرف برق با آب برداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 در این جلسه که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل شد، در خصوص راهکاری کاهش مصرف برق چاه های کشاورزی و تطابق میران برق مصرفی با میزان آب برداشتی بحث گردید.

همچنین اثر گذاری استفاده از سایه بان کولر آبی جهت کاهش مصرف برق و آب بررسی شد.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات