برگزاری جلسه کارگروه زیربنایی

جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور اعضا تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در این جلسه درخواست های تعیین کاربری اراضی خارج محدوده شهر و روستا برای تکمیل مراحل واگذاری اراضی ملی به فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی بررسی گردید.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات