برگزاری دومین جلسه کارگروه استانی پنجره واحد مدیریت زمین

این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در این نشست عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مورد ارزیابی قرار گرفت.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات