برگزاری شورای مسکن به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی

اعلام نحوه اختصاص پروژه سایت جدید نهضت ملی مسکن در شهر یزد به متقاضیان و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های مسکن ملی در سایتهای مختلف شهر یزد دستور کار ایت هفته شورای مسکن بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی نحوه تعیین و تخصیص پروژه در سایت جدید نهضت ملی مسکن به متقاضیان در جلسه شورای مسکن تشریح گردید.
هم چنین اخرین وضعیت پروژه های مسکن ملی در سایتهای شهرستان یزد بررسی گردید.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات