برگزاری نشست هماهنگی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

نشست هماهنگی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزارشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست بررسی مسائل و نیازهای پروژه های طرح نهضت ملی مسکن به ریاست مهندس ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور مهندس شیشه بری مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد و مدیران دستگاه های مربوطه در محل سازمان همیاری های استان برگزارشد.

شایان ذکر است این نشست به منظور هماهنگی بین دستگاه ها و رفع موانع پیش روی پروژه ها و هچنین تسریع در انجام اقدامات صورت گرفت.

افزودن نظرات