برگزاری نشست کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

هشتمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در استان یزد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و اعضای اصلی کار گروه استانی  برگزار شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، هشتمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت در استان یزد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و اعضای اصلی کار گروه استانی  شنبه 2 بهمن ماه در محل دفتر معاونت عمرانی برگزار شد.

در این نشست وضعیت فروش تعدادی از اموال مازاد دولتی در استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

افزودن نظرات