برگزاری يازدهمين جلسه شورای فنی استان

در این نشست که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد برگزار گردید، گزارش بازدید کارگروه نظارت از پروژه تکمیل ساختمان صداوسیما و گزارش کارگروه مصالح در خصوص کیفیت مصالح بتن ارائه گردید و تصمیمات مناسبت اتخاذ گردید.

مهندس ابوالحسینی بر اجرای با کیفیت پروژه ها با نظارت مناسب توسط مشاور ذی صلاح  و نظارت بر کارگاه های تولید مصالح توسط سازمان استاندارد تاکید نمودند.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات