برگزاری کارگروه مولد سازی اموال دولتی

در جلسه مولد سازی اموال دولتی، ایین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، که بنا بر مصوبه سران سه قوه، ابلاغ گردیده است تشریح شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،کارگروه مولد سازی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی تشکیل گردید.
در این جلسه ایین نامه اجرایی مصوبه مولد سازی دارایی های دولت، بر مبنای مصوبه سران سه قوه، در راستای فروش دارایی مازاد دولت جهت فعال سازی پروژه های عمرانی ارایه گردید.
شایان ذکر است جلسات متمادی جهت بررسی مصادیق قابل مولد سازی در قالب این ایین نامه تشکیل و موارد مشمول بررسی خواهد گردید.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات