معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری مطرح کرد:

تصمیم‌گیری شفاف بر اساس تقویت بانک اطلاعاتی دفاتر پیشخوان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: با تقویت بانک اطلاعاتی دفاتر پیشخوان می‌توان به تصمیم گیری شفاف و پایدار در همه حوزه‌ها رسید.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی استانداری یزد، روز سه شنبه 23 شهریورماه جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و با حضور رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری استانداری و اعضای کارگروه در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد.
« سیدعلی عزالدینی» در این جلسه بیان کرد: برای تصمیم گیری درباره موضوعات مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت باید بر مبنای نیاز سنجی و نگاه کارشناسی اقدام شود.
عزالدینی ادامه داد: ثبت درخواست دفاتر جدید و جابه جایی دفاتر فعال نیازمند ارزیابی بر مبنای شاخص های منطقی است تا تصمیم گیری درست برای توجیه اقتصادی و پوشش نیاز مراجعان صورت گیرد.
وی افزود: درخواست های ثبت دفاتر پیشخوان دولت بر اساس معیارهایی چون جمعیت، درآمد، شرایط سایر دفاتر موجود در منطقه مورد نظر و رعایت موارد قانونی در کارگروه با تجمیع نظرات کارشناسی بررسی شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری نیز در این جلسه بیان کرد: نظارت بر فعالیت دفاتر پیشخوان دولت با هدف خدمات رسانی بهتر به مردم و رعایت قوانین مربوط به این حوزه می باشد که تا به امروز به صورت جدی دنبال شده است.
«رضا یادگاری» گفت: انتقال پروانه، درخواست جابه جایی مکان و تمدید پروانه طبق قوانین موجود و بررسی های کارشناسی انجام می شود تا افزایش سطح کیفی و دسترسی آسان تر خدمات برای مردم امکان پذیر گردد.
گفتنی است در این جلسه گزارش اقدام های انجام شده در راستای برگزاری فراخوان ایجاد دفاتر جدید در سطح استان، درخواست های نرخ گذاری خدمات سال 95 و درخواست های انتقال پروانه، جابه جایی مکان و تمدید پروانه بررسی شد.
 

افزودن نظرات