حوزه مديريت بحران استانداري ، مدير كل جديد خود را شناخت

هادي هادي نسب در حكمي از سوي استاندار يزد به اين سمت منصوب شد.

سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد در حكمي كه عصر روز چهارشنبه 12 خرداد ماه صادر كرد و بنا بر پيشنهاد معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، هادي هادي نسب را به  سمت ياد شده منصوب كرد.
وي پيش از اين در حوزه هاي اتباع و مهاجرين ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداري و مالي استانداري يزد تجربه مديريت داشته است.
 

افزودن نظرات