​​

نام و نام خانوادگي: مصطفی آخوندی

سمت: مدیرکل برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری یزد

تلفن: 03531112526

سطح تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سوابق كاري و اجرايي:

  1.  مدرس حوزه کسب و کار دانشگاه یزد.
  2. عضو کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه یزد.
  3. عضو شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد.
  4. نویسنده مقاله علمی پژوهشی مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
  5. و سوابق اجرایی متعدد در استانداری یزد، فرمانداری یزد، فرمانداری اردکان، فرمانداری مهریز، فرمانداری تفت و  دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی.

     

​​​​​​​