با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد؛

ستاد بازآفريني پايدار محدوده هاي شهري برگزار شد

اولين جلسه ستاد استاني بازآفريني پايدار محدوده ها و محلات هدف برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري به رياست معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، اولين جلسه ستاد بازآفريني پايدار محدوده هاي شهري با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، مديركل راه و شهرسازي استان، مديركل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و اعضاي اين ستاد در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
گفتني است در اين جلسه ملاك عمل قرار گرفتن سند ملي راهبردي احياء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به عنوان سند فرادست، جلب همكاري و مشاركت تمام دستگاههاي مربوطه در فرآيند بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري به منظور حفظ حقوق شهروندي، ارتقاي كيفيت زندگي و بازيابي هويت شهري، مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه بين تمام عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي با رويكرد ايران اسلامي به عنوان اهداف اصلي ستاد مورد تأكيد و بحث و بررسي قرار گرفت.
 

افزودن نظرات