به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزار شد:

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری روز سه شنبه مورخ 21 دی ماه در محل سالن کوثر استانداری برگزار گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست  مهندس محمد جواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری و با حضور فرمانداران و مسئولین دستگاه های ذی ربط برگزار گردید.

در این نشست با توجه به آغاز فصل سرد سال و همچنین تاکید به موضوع آمادگی دستگاه ها در راستای جلوگیری از خسارت در زمان سیلاب و سرما زدگی، وظایف فرمانداران ، شهرداران، بخشداران و دستگاه های ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست هریک از اعضاء جلسه به ارائه گزارشی از روند کار خود پرداختند و در مورد مباحث مربوطه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

افزودن نظرات