شرکت در جلسه بررسی وضعیت سوخت استان ها

معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل مدیریت بحران در جلسه بررسی وضعیت سوخت در کشور که به صورت ویدیو کنفرانس و با ریاست وزیر محترم کشور برگزار شد شرکت نمودند.

اخرین وضعیت استانها در تامین سوخت بخش خانگی و صنعتی، در جلسه ی با حضور وزیر کشور و برقراری ارتباط ویدیو کنفرانس با استانها بررسی گردید.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات