معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تاكيد كرد:

ضرورت مشاركت مردم و حضور نخبگان جامعه در موضوع پدافند غيرعامل

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره به اينكه دردولت تدبير و اميد فعاليتهاي خوبي در حوزۀ پدافند غيرعامل انجام شده است بر مشاركت مردم و حضور مؤثر نخبگان و صاحب نظران جامعه در اين حوزه تاكيد كرد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، روز يك شنبه دوم آبان ماه نشست اعضاي شوراي پدافند غيرعامل و رؤساي كميته هاي يازده گانۀ پدافند غيرعامل استان با نمايندۀ ولي فقيه در استان و امام جمعۀ يزد در دفتر نمايندۀ ولي فقيه در استان برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين نشست با اشاره به تاكيدهاي مقام معظم رهبري نسبت به موضوع پدافند غيرعامل گفت: خوشبختانه در دو سال اخير مسائل مهم و اساسي اين حوزه دردستور كار دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي دولتي استان قرار گرفته و كارهاي بسيار خوبي در حوزۀ پدافند غيرعامل انجام شده است.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: موضوع دفاع غير نظامي از اهميت فراواني برخوردار است و شرايط و تهديدات منطقه اي و تروريستي امروز نشان مي دهد كه چه ميزان در فرمايشات مقام معظم رهبري دربارۀ پدافند غيرعامل دور انديشي وجود داشته است.
وي افزود: زمان آن فرا رسيده است كه موضوع پدافند غيرعامل در بين مردم تبيين و فرهنگ سازي شود كه براي تحقق اين مهم علاوه بر مشاركت خود مردم نياز به ورود نخبگان جامعه، روحانيون و صاحب نظران به حوزۀ پدافند غيرعامل است .
طالبي به آغاز هفتۀ پدافند غيرعامل از امروز دوم آبان تا شنبه هشتم آبان ماه اشاره و خاطر نشان كرد: اين يك هفته ظرفيتهاي خوبي را براي عمومي كردن موضوع پدافند غيرعامل و آگاهي بخشيدن به جامعه در اين رابطه فراهم مي كند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد: برنامه هاي نكوداشت هفتۀ پدافند غيرعامل با همكاري تمام دستگاهها و نهادهاي مربوطه به خوبي و شايستگي انجام شود.
گفتني است در ابتداي اين نشست مديركل پدافند غير عامل استانداري و تعدادي از رؤساي كميته هاي يازده گانۀ پدافند غيرعامل استان توضيحاتي دربارۀ فعاليتهاي انجام شده در اين حوزه بيان كردند.
 

افزودن نظرات