عیادت استاندار یزد از مدیرکل آموزش و پرورش استان

استاندار یزد و مدیرکل حوزه استاندار، صبح دوشنبه 31 خردادماه از مدیرکل آموزش و پرورش استان عیادت کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، "سید محمد میرمحمدی" و "عباس حیدری" با حضور در بیمارستان افشار یزد از "احمد شیرزاد" مدیرکل آموزش و پرورش استان عیادت نمودند ، از روند معالجه وی مطلع گردیدند و برای ایشان آرزوی سلامتی کردند. گفتنی است مدیرکل آموزش و پرورش استان به دلیل عارضه قلبی ، در بیمارستان افشار یزد بستری  وحال وی رو به بهبودی است.

افزودن نظرات