معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بيان كرد؛

فرهنگ مطالعه، حلقۀ گمشدۀ توسعۀ استان

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در آيين اختتاميۀ استاني جشنوارۀ كتابخواني رضوي فرهنگ مطالعه را حلقۀ گمشدۀ توسعۀ فرهنگي، اجتماعي و سياسي استان دانست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، آيين اختتاميۀ استاني ششمين جشنوارۀ كتابخواني رضوي روز يكشنبه هفتم شهريور با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مشاور استاندار و مدير روابط عمومي استانداري، مدير نهاد تأمين منابع نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مديركل نهاد كتابخانه هاي استان و جمعي از مديران، كتابداران و برگزيدگان اين جشنواره در تالار فرهنگ يزد برگزار شد.
محمدعلي طالبي با تبريك هفتۀ دولت و بيان اينكه اقدامات خوبي براي توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني در استان و كشور شاهد بوده ايم، اظهار اميدواري كرد كه فرهنگ مطالعه به عنوان يكي از حلقه هاي گمشدۀ توسعۀ فرهنگي، اجتماعي و سياسي برقرار شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بيان كرد: نبايد به كتاب خواندن بسنده كنيم، بلكه بايد به دنبال اعتلاي توسعۀ فرهنگي و اجتماعي در جامعه بوده و نيازهاي خود را در كتاب جست و جو كنيم.
وي با اشاره به حمايت نهادها از نويسندگان و ناشران كتاب، گفت: نويسندگان بايد بتوانند از انگيزۀ مردم براي مطالعه استفاده كنند و آنچه را لازم است به نمايش بگذارند و در اين ميان، مسلمأ وظيفۀ نهادهاست كه حمايت هاي لازم را از نويسندگان و ناشران كتاب داشته باشند.
طالبي ضمن تشكر از كساني كه در توسعه و ترويج كتاب در استان نقش داشته اند، افزود: استان يزد در شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي برتر بوده است و براي تداوم اين روند بايد نقش كتاب و كتابخواني در توسعۀ جامعه نهادينه شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با تأكيد بر سرمايه گذاري مناسب براي كودكان و نوجوانان، گفت: لازم است زمينه هايي فرآهم شود كه با آشنا كردن كودكان و نوجوانان با كتاب و كتابخواني، آنان نقش خود را در جامعه پيدا كنند.
وي اظهار تأسف كرد كه تب كنكور در استان هايي مانند يزد باعث شده است مطالعۀ كتاب هاي غيردرسي در استان مظلوم واقع شود و موجب غافل شدن دانش آموزان و نوجوانان از فرهنگ كتابخواني شود.
مديركل نهاد كتابخانه هاي استان نيز در اين همايش گفت: 5هزار و500 نفر در جشنوارۀ كتابخواني رضوي شركت كرده اند كه از اين ميان هزار و 100 نفر در بخش خانوادگي و ساير افراد در بخش انفرادي شركت كرده اند.
گفتني است در اين همايش از برگزيدگان مسابقۀ كتابخواني رضوي تقدير شد. سه كتاب در حوزۀ رضوي معرفي و از خدمت 50 سالۀ «محمدرضا انتظار بقيه الله» رئيس كتابخانۀ وزيري يزد تجليل شد.
 

افزودن نظرات