معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:

فعالیّت‌های حوزۀ زنان و خانواده با استناد به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دنبال شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در کارگروه زنان و خانوادۀ استان گفت: خوشبختانه سیاست‌های کلی خانواده که شهریور امسال از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، راهبردها برای فعالیت در حوزۀ زنان و خانواده را مشخص کرده است.

به‌گزارش اداره‌کل حوزۀ استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، روز سه‌شنبه 13 مهرماه کارگروه زنان و خانوادۀ استان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان دستگاه‌ها در امور زنان و خانواده در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این جلسه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را مبنای فعالیت‌های استان در حوزۀ بانوان و خانواده دانست و بیان کرد: باید همۀ فعالیت‌های حوزۀ زنان و خانواده را با استناد به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دنبال کنیم.
«محمدعلی طالبی» مسئولیت کارگروه زنان و خانوادۀ استان را ارائۀ راهکارهای اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی خانواده عنوان کرد و خواستار شد از نظرات همۀ دستگاه‌های متولی و صاحب‌نظران حوزۀ زنان و خانواده برای برنامه‌ریزی در این حوزه استفاده شود.
طالبی افزود: سیاست‌های کلی خانواده و بحث کودک جزو فعالیت‌های مهم کارگروه زنان و خانوادۀ استان است و انتظار داریم تعامل بین بخشی و برش استانی به‌ویژه در بحث حقوق کودک به جدّیت دنبال شود.


خانواده کانون رشد و تعالی انسان


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری نیزدر این جلسه گفت: مقام معظم رهبری خانواده را واحد بنیادی و سنگ‌بنای جامعۀ اسلامی دانسته‌اند که می‌تواند کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانۀ سلامت، بالندگی، اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام باشد.
«رقیه کرمانیان» افزود: سیاست‌های کلی خانواده که اواسط شهریورماه امسال از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده به‌گونه‌ای جامع است که می‌تواند سند و نقشۀ راه برای همۀ فعالیت‌های حوزۀ زنان و خانواده باشد.
وی به کارکرد خانواده در سه سطح خُرد، میانه و کلان اشاره کرد و به ترتیب، تربیت فرزند، سبک زندگی و رفتارهای پیشگیرانه، ارتقای هویت ملی و صیانت از ارزش‌های خانواده را در شرح این سه کارکرد بیان کرد.
کرمانیان در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: بتوان با توان‌افزایی اعضای کارگروه زنان و خانوادۀ استان این سیاست‌ها را به بهترین نحو اجرایی نمود.
گفتنی است در این جلسه اعضای کارگروه زنان و خانوادۀ استان به بیان راهکارهای اجرایی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزۀ خانواده پرداختند.
 

افزودن نظرات