دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مطرح کرد:

مهار قاچاق کالا در حمایت از تولید داخل و اقتصاد کشور

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هدف از مبارزه با قاچاق را مهار قاچاق، اعتلای اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخل دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، جلسۀ کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و اعضای این کمیسیون در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد.
«احمد ترحمی» در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات و موانع مبادی ورودی استان، نحوۀ توقیف محموله‌های مظنون به قاچاق و اعمال قانون برگزار شد، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین موضوعاتی است که کمتر دستخوش جناح بندی ها و گرایشات مختلف سیاسی شده است.
وی افزود: دستگاه‌های مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای هدفی واحد و مشخص هستند و همگی بر حوزۀ مبارزه و کنترل قاچاق هم‌نظر هستند.
ترحمی هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهار قاچاق، اعتلای اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخل دانست و بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط با پرهیز از هرگونه رقابت با یکدیگر، باید درچارچوب قانون برای مبارزه با قاچاق برنامه‌ریزی کنند.
وی تصریح کرد: با تعامل، هماهنگی و همگرایی از بارانداز شدن قاچاق کالا در استان و ارائه کالای قاچاق در سطح عرضه جلوگیری خواهد شد.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: همکاری و همدلی میان دستگاه‌ها و اولویت‌بندی سطوح مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب ارتقای کیفیت مبارزه و برخود مناسب در مبادی ترانزیتی و ورودی استان می‌شود.
گفتنی است در ادامۀ این جلسه اعضای کمیسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان دربارۀ مشکلات و موانع مبادی ورودی استان، نحوۀ توقیف محموله‌های مظنون به قاچاق و اعمال قانون بحث و تبادل‌نظر کردند.
 

افزودن نظرات