نشست شورای فرهنگی استانداری به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد

نشست شورای فرهنگی استانداری یزد به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد و با حضور اعضا در محل دفتر معاونت استانداری یزد برگزار شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه حسینی در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای فرهنگی پرسنل استانداری، بر هماهنگی و برنامه ریزی شورای فرهنگی در این رابطه تاکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضاء، گزارشی از اقدامات و فعالیت های فرهنگی انجام شده را مطرح و خواستار توجه به مصوبات شورای فرهنگی استانداری شد.

 

افزودن نظرات