نشست هماهنگی مدیران مجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد

 دومین نشست مدیران حوزه معاونت عمرانی در سال جاری به ریاست مهندس ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار کردید.

تبادل نظر و هماهنگی فعالیت های حوزه عمرانی با در نظر گرفتن شعار سال و تعیین اولویت های عمرانی در این نشست صورت گرفت.

 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات