برگزاری رویداد نوآوری اجتماعی ویژه تشکلهای اجتماعی و گروههای مردمی و داوطلبانه

با استناد به آیین نامه تشکلهای مردم نهاد در خصوص تعیین سیاستهای ترویجی تشویقی و فرهنگ سازی برای تعمیق ارتقاو نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم و به منظور تحقق تدابیر اهداف و وظایف سازمان امور اجتماعی در حوزه مشارکتهای مردمی حمایت از ایده های برتر نوآورانه در توسعه محلات با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت و سرمایه و نشاط اجتماعی صورت می گیرد.

دانلود فرم الف

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات