گزارش تصويري سفر استاندار به شهرستان خاتم بخش اول

حضور در گلزار شهداي مروست و هرات و اداي احترام به مقام شامخ شهدا ،افتتاح فرستنده تلويزيون ديجيتال مروست و هرابرجان، ،افتتاح ساختمان اداره تعاون،كار و رفاه امور اجتماعي،افتتاح كانون فرهنگي بعثت كميته امداد
افزودن نظرات