با حکم رئیس جهاد دانشگاهی رخ داد:

🔹انتصاب سرپرست دانشگاه علم و هنر یزد

رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی، دکتر محمد حسین طالبی را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی در یزد منصوب کرد.

 دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی، دکتر محمد حسین طالبی را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات